UrbanCare.org

Urbancare.org là website của một tổ chức xã hội mới khai trương gần đây tại Việt Nam

Urbancare.org là website của một tổ chức xã hội mới khai trương gần đây tại Việt Nam, được biết đến với tên gọi Công ty TNHH Chăm sóc Sức khỏe Thành thị. Công ty cung cấp các giải pháp hỗ trợ và kiểm tra sức khỏe tiên tiến cho ngành y tế và các ngành hỗ trợ khác.
Sự phát triển website của Công ty Chăm sóc Sức khỏe Thành thị là một ví dụ về mối quan hệ hữu cơ mà chúng ta tìm kiếm đối với tất cả các khách hàng – mối quan hệ mà trong đó khách hàng là “trung tâm” và là một đối tác đầy tiềm năng trong quá trình mang lại thương hiệu trên trực tuyến
Đối với Công ty Chăm sóc Sức khỏe Thành thị chúng tôi cung cấp các dịch vụ chuyên môn bằng thiết kế đồ họa, phát triển và triển khai web.

    Project Taks
  • Graphic design
  • Web development
  • UI design
  • Branding
Visit the website