Trang web &
App thiết kế

Vinaganda là một công ty thiết kế web nhỏ tại Hà Nội giúp các doanh nghiệp và cá nhân tối đa hóa ảnh hưởng của họ trên web.

We think & feel design.

Chúng tôi thiết kế dành cho Con Người chứ không cho Rô-bốt! Chúng tôi nghĩ tới một thiết kế biết giao tiếp với con người, phục vụ họ, tiết kiệm thời gian và nguồn nhân lực cho họ. Bằng cách tạo sự lôi cuốn, những tác phẩm thiết kế đặc biệt của chúng tôi làm nổi bật mục đích của website.

Chúng tôi triển khai hầu hết trên WordPress

WordPress là ngôi sao đang nổi của CMS, đơn giản, nguồn mở, với hơn 25 triệu người sử dụng, với cộng đồng triển khai thiết kế lớn nhất, mọi người đều có thể tự mở rộng khả năng của trang web mà không cần phải thuê một nhân viên CNTT. Đây là công nghệ hoàn hảo cho thực trang kinh tế của toàn cảnh doanh nghiệp Việt Nam.

Chúng tôi hiểu thế nào là công việc kinh doanh.

Chúng tôi không phải là những chuyên viên máy tính mặc áo phông nói chuyện về những khái niệm khôi hài về nghệ thuật, với những thuật ngữ công nghệ cao làm bạn khó hiểu. Chúng tôi nói chuyện với những con số, những mục tiêu và về ngày và nơi biên soạn. Và đặc biệt là làm thế nào để giữ được mức giá thấp trước khi tính toán chi phí mà không làm ảnh hưởng đến tình yêu công việc mà chúng tôi đang làm. Cũng giống như bạn, chúng tôi đang quản lý một doanh nghiệp, chứ không phải một sở thích riêng.

Tác phẩm

Lập web, Ấn phẩm, Thiết kế, Chế bản và những công việc khác mà chúng tôi yêu thích

Xem danh mục các dự án đã thực hiện của chúng tôi

Thiết kế Thích ứng là gì?

Một thiết kế Web Thích ứng là việc thiết kế một website phù hợp với hành vi của người sử dụng dựa trên kích thước màn hình, nền và định hướng

Lên kế hoạch lập website như thế nào?

Đây là điểm khởi đầu để phát triển các đặc điểm kỹ thuật và yêu cầu cần thiết nhằm xác định mục đích, lập kế hoạch và cấu trúc website.

Tại sao bạn cần một website?

Internet Việt Nam đang bùng nổ, và ngày càng có nhiều người hiểu biết về công nghệ, ngày cảng trở nên hiển nhiên rằng mỗi một doanh nghiệp đểu có một website – và nếu bạn không có, bạn có thể thực sự đứng ngoài cuộc cạnh tranh trên trực tuyến